Demokratik Modernite İnşasında Feminizm

Demokratik Modernite İnşasında Feminizm

Demokratik Modernite İnşasında Feminizm

Demokratik Modernite İnşasında Feminizm

Hêja Zerya’nın hazırladığı Demokratik Modernite İnşasında Feminizm kitabı çıktı.

Jineolojînin temel dayanakları arasında yer alan dünya kadın mücadeleleri ve feminist mücadele deneyiminden güç almaktayız. Bu iki dayanağın bilimsel-tarihsel-toplumsal temellerinin güçlenmesi günümüz kadın mücadelesine ivme kazandırmakla kalmayıp bununla birlikte feminist mücadeleyi ve demokrasi mücadelesini radikalleştirecektir. Bu bilinç ile yaklaşıyoruz. Kürdistan kadın özgürlük mücadelemizden aldığımız güçle bu gelişim sürecine katkı sunma sorumluluğunu taşıyoruz. Anlama ve anlamlandırma çabasıyla birlikte, eleştiri ve önerilerimizle modernite ve devletli sistem sınırlarını aşamayan teorik-pratik çerçevenin aşılmasına katkıda bulunmak istiyoruz.

Jineolojî Akademisi olarak eğitimlerimizde, araştırmalarımızda, düşünsel üretimimizde feminist külliyat başvuru kaynaklarımızdandır. Bu külliyatın toplumsal yaşam alanlarına uyarlanması ile toplum ve yaşamla bağı somutlaşabilir, kabul ve ret düzeyi netleşebilir. Fikir-zikir-eylem birliği turnusol kâğıdı rolünü oynayarak bilimsel ve toplumsal teorinin güçlenmesine katkı sunacak, sistem içileştirme çabalarını boşa çıkaracaktır.

Sistem, geri dönülmez bir krizin eşiğinde iken kadın hareketlerini yedeklemeyi, özellikle de feminist hareketi kendi sınırlarında tutmayı özel bir politika olarak belirlemiştir. Bu yönelimi toplumsal özgürlük hareketlerine dayatırken, kadını öncelikli hedefi yapmıştır. Bunun farkındalığı dahi iki yüzyılı aşan mücadele deneyimi olan feminist hareketin rotasını doğru belirlemesinde etkili olmaya yeter. Elinizdeki kitap bu farkındalığa katkı sunma sorumluluğu ile uzun soluklu bir araştırmanın sonuçlarını ortaklaştırma ve paylaşma amacıyla kaleme alındı.

Demokratik Modernite İnşasında Feminizm aşağıdaki bayilerden ulaşabilirsiniz.