Jineolojî Dergisi’nin 22’nci sayısı çıktı

Jineolojî Dergisi’nin 22’nci sayısı çıktı

Jineolojî Dergisi’nin 22’nci sayısı çıktı

Jineolojî Dergisi’nin 22’nci sayısı çıktı

Jineolojî Dergisi’nin yeni sayısı “Kültürel Kriz ve Krizden Çıkış Arayışları” dosya konusuyla çıktı.

3 ayda bir çıkan bilim ve kuram dergisi Jineolojî’nin 22’nci sayısı, “Kültürel Kriz ve Krizden Çıkış Arayışları” dosya konusu ile raflardaki yerini aldı. Derginin bu sayısında da kadınların bilim tartışmaları devam ediyor.

Tarihsel diyalektik ve kültürel duygu

Bu sayıda kadınlar yüzlerini, yaşamın tarihsel diyalektiğine, bu diyalektikle oluşan kültürlere, duygu ve düşünce parçalılığının ya da bütünlüğün bu kültürler içinde nasıl ve kimin eliyle inşa edildiğine çeviriyor.

Dergideki yazılarda, kültürü oluşturan her bir öğenin kadın emeği ile ilişkisi ve bunu görünmez kılmaya çalışan patriarkal-kapitalist müdahalelerden etkilenme düzeyi araştırılıyor, toplumların içinde oldukları krizin ve alternatif arayışlarının neler olduğu tartışılıyor.

Kadınlar yazılarıyla, varlıklara yüklenen anlamları, toplumların yaşadıkları coğrafyaları ve o toplumların başlarından geçen olayları; işaretlerin, harflerin, sözcüklerin, cümlelerin, sesin, müziğin ve resimlerin nasıl kurgulandığından ya da üretildiğinden çıkarmaya çalışıyor.

Dergide, patriarkal-kapitalist sistemle birlikte toplumların içine sürüklendiği kriz halini olabilecek en geniş çerçeve ile ele alan, diğer taraftan da krizden çıkış yolu olarak görülen demokratik modernitenin alternatif kültürüne dair tartışmalar yürütülüyor.

Kaynak: Gazete Karınca