Dergi Sözlüğü

  Dergi Sözlüğü

  Dergilerimizde yayınlayanan yazılarda anlamını bilmediğiniz kelimeleri arama alanına yazarak görüntüleyebilirsiniz. Örn: Dergi

  Yayın Organı

  bir kuruluşça yayımlanan dergi, gazete, televizyon gibi bir yayım aracı.

  Kapak

  1.her türlü kabın üstünü örtmeye, ağzını ya da deliğini kapamaya yarayan nesne. "Çaydanlık kapağı ile şişe kapağı farklı, kuyu kapağı daha farklıdı

  Dergi

  sayfa sayısı, düzeni, biçimi ve içindeki yazılar bakımından gazeteden ayrı özellikler gösteren, genellikle aylık, on beş günlük ya da haftalık gibi be

  Yayın

  basılıp satışa çıkarılan gazete, dergi, kitap gibi okunacak nesne.
  2.radyo ya da televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey